Điều khoản và điều kiện

ĐẶT CHỖ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web của baylabay.com hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ baylabay.com để mua vé máy bay trên các Hãng hàng không truyền thống theo các tiêu chí (ví dụ: đường bay, ngày bay) do người sử dụng lựa chọn.

1. Người sử dụng thực hiện việc ĐẶT CHỖ thông qua webiste của Baylabay.com hoặc thông qua Baylabay.com bằng cách gặp mặt trao đổi trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

2. Người sử dụng đồng ý các Điều khoản sử dụng Baylabay.com khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ với Baylabay.com

3. Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho ABAY.vn hoặc Trung tâm hỗ trợ Baylabay.com:

• Thông tin cá nhân của Người sử dụng, đặc biệt là tên và họ, địa chỉ email và số điện thoại. Trong trường hợp Người sử dụng mua vé cho người khác thì Người sử dụng cũng cần cung cấp thông tin cá nhân của người trực tiếp sử dụng vé;
• Yêu cầu về các dịch vụ bổ sung – Nếu Người sử dụng yêu cầu dịch vụ bổ sung;
• Thông tin cần thiết để phát hành hóa đơn thuế VAT;
• Hình thức thanh toán;

4. Việc ĐẶT CHỖ có thể sẽ không thực hiện được nếu Người sử dụng bỏ qua một trong bốn mục trên.

5. Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần cung cấp số một số thông tin liên quan tới việc lựa chọn vé máy bay của Người sử dụng như dưới đây:
• Nơi khởi hành và nơi đến;
• Ngày khởi hành, ngày trở lại;
• Số lượng người lớn (từ 12 tuổi trở lên), số lượng trẻ sơ sinh (0-2 tuổi), trẻ em (2-12 tuổi).

6. Khi bắt đầu thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo sự chính xác của tất cả các dữ liệu đã cung cấp. Khi quyết định thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần đặc biệt chú ý tới các thông tin có liên quan tới Giá vé, Phí dịch vụ, Tổng chi phí, điều khoản, điều kiện sử dụng vé máy bay của Hãng hàng không cung cấp dịch vận chuyển và Điều khoản sử dụng Baylabay.com

7. Giá vé mà Người sử dụng nhận được từ Trung tâm hỗ trợ Baylabay.com hoặc từ Baylabay.com website là do Baylabay.com xây dựng và Baylabay.com không đảm bảo rằng Giá vé này sẽ cố định. Giá vé chỉ được đảm bảo tại thời điểm xuất vé. Điều khoản này không áp dụng đối với Phí dịch vụ của Baylabay.com

8. Thời hạn xuất vé cho các ĐẶT CHỖ vé máy bay cần tuân theo thời hạn được quy định bởi các Hãng hàng không. Thời hạn này có thể được thay đổi, rút ngắn và Người sử dụng cần tuân theo các thời hạn này.

9. Sau khi Người sử dụng đã nhận được xác nhận về việc ĐẶT CHỖ, xác nhận về việc đã nhận được thanh toán từ Baylabay.com, nếu Giá vé hoặc thời hạn xuất vé thay đổi Baylabay.com sẽ ngay lập tức thông báo lại cho Người sử dụng. Trong trường hợp này Người sử dụng có quyền: Chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch thực hiện việc ĐẶT CHỖ, thực hiện việc thanh toán và xuất vé theo thời hạn xuất vé mới hoặc hủy việc ĐẶT CHỖ. Trong trường hợp Người sử dụng quyết định hủy việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã trả cho Baylabay.com. Hãng hàng không chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thay đổi giá vé cũng như thời hạn xuất vé dẫn tới việc Người sử dụng hủy việc ĐẶT CHỖ. Baylabay.com không chịu trách nhiệm về những chi phí có thể xảy email ra cho Người sử dụng do việc hủy ĐẶT CHỖ. Baylabay.com cũng không chịu trách nhiệm nếu ĐẶT CHỖ bị Hãng hàng không hủy vì lý do Baylabay.com không thể liên hệ với Người sử dụng hoặc Người sử dụng không trả lời emai, điện thoại. Người sử dụng chấp thuận rằng Hãng hàng không có thể thay đổi lại thời hạn mua vé và thời hạn mua vé mới chỉ cách thời điểm nhận thông báo một khoảng thời gian rất ngắn.

10. Người sử dụng chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong mục 3 ở trên cũng như các tham số cho việc lựa chọn các chuyến bay. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng: Sau khi ĐẶT CHỖ, nếu các thông tin và tham số thay đổi, Người sử dụng có thể phải thực hiện một ĐẶT CHỖ mới. Trong trường hợp này, Baylabay.com không đảm bảo rằng các thông tin về chuyến bay, Giá vé, ngày bay, hành trình sẽ giống như các thông tin mà Baylabay.com đã gửi tới Người sử dụng trong ĐẶT CHỖ cũ.

11. Người sử dụng đồng ý rằng một số giao diện của trang web Baylabay.com có thể đưa ra một số tư vấn về các chuyến bay. Các tư vấn này được thực hiện hoàn toàn vì mục đích phục vụ cho các chương trình khuyến mại và Người sử dụng hoàn toàn có thể chấp nhận hay từ chối các tư vấn này. Việc lựa chọn hay từ chối các tư vấn này là quyền của Người sử dụng và Baylabay.com không chịu trách nhiệm về các lựa chọn của Người sử dụng.

12. Việc ĐẶT CHỖ của Người sử dụng sẽ được Baylabay.com xác nhận bằng cách gửi cho Người sử dụng một email và tin nhắn điện thoại (SMS) với nội dung bao gồm Mã đặt chỗ trên Baylabay.com và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay đã đặt. Trong trường hợp việc ĐẶT CHỖ thực hiện thông qua trung tâm hỗ trợ Baylabay.com, thông tin về Mã đặt chỗ trên Baylabay.com và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay sẽ được nhân viên của trung tâm hỗ trợ Baylabay.comtruyền tải tới Người sử dụng và sau đó được gửi tới Người sử dụng bằng email và SMS. Cụ thể, xác nhận về việc ĐẶT CHỖ sẽ bao gồm các thông tin sau:
• Mã đặt chỗ (mã xác nhận);
• Ngày hết hạn ĐẶT CHỖ (ngày thanh toán);
• Tổng chi phí, bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ;
• Hành trình;
• Các hình thức thanh toán có thể. Nếu người sử dụng chưa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và chưa thanh toán cho ĐẶT CHỖ;
• Thông tin về người sử dụng vé máy bay theo thông báo từ Người sử dụng;
• Các thông tin khác liên quan đến vé máy bay;

13. Trong xác nhận ĐẶT CHỖ mà Baylabay.com gửi tới Người sử dụng có đường link dẫn tới trang web Baylabay.com Người sử dụng có thể đọc nội dung Điều khoản sử dụng này bằng cách bấm con chuột máy tính vào mục Điều khoản sử dụng trong phần footer của trang web Baylabay.com. Điều khoản sử dụng Baylabay.com cũng có thể được Trung tâm hỗ trợ Baylabay.com thông báo trực tiếp tới Người sử dụng. Bằng việc thanh toán để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã hiểu và chấp thuận các điều khoản của Điều khoản sử dụng Baylabay.com.

14. Xác nhận ĐẶT CHỖ mà Baylabay.com gửi tới Người sử dụng không phải là vé máy bay và không có giá trị để thực hiện các chuyến bay.

15. Tổng chi phí, bao gồm Giá vé máy bay và Phí dịch vụ, được tính bằng đơn vị là Đồng Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

16. Người sử dụng sẽ nhận được vé máy bay điện tử sau khi đã thực hiện việc thanh toán trong thời hạn ĐẶT CHỖ có ghi trong xác nhận ĐẶT CHỖ và số tiền thanh toán phù hợp với điều khoản C, mục 9 của Điều lệ sử dụng Baylabay.com.

17. Người sử dụng hiểu rằng việc cung cấp đầy đủ thông tin vào mục Thanh toán theo yêu cầu trong xác nhận ĐẶT CHỖ sẽ là cơ sở để thực hiện việc ĐẶT CHỖ. Bất kể sự chậm trễ, cung cấp thiếu thông tin nào cũng có thể dẫn tới tình trạng không thực hiện được việc ĐẶT CHỖ.

18. Việc thanh toán một phần của Tổng chi phí hoặc thanh toán sau thời hạn ĐẶT CHỖ đồng nghĩa với việc chưa thanh toán.

Thanh toán

19. Người sử dụng có thể thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán được liệt kê trong trang Hình thức thanh toán tại trang web www.Baylabay.com. Người sử dụng hiểu rằng Baylabay.com không đảm bảo rằng tất cả các hình thức thanh toán sẽ được áp dụng cho các ĐẶT CHỖ khác nhau. Phương thức thanh toán cho mỗi ĐẶT CHỖ khác nhau có thể khác nhau tùy theo ĐẶT CHỖ đó là trên Hãng hàng không truyền thống hay LCC nào. Phương thức thanh toán cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của việc ĐẶT CHỖ cũng như vào chính sách của Baylabay.com về phương thức thanh toán.

20. Người sử dụng đồng ý rằng, ngày thanh toán, nếu không được chỉ ra trong một điều khoản nào khác của Điều kiện sử dụng Baylabay.com, được hiểu là ngày mà Tổng chi phí, bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ của Baylabay.com được thanh toán bằng tiền mặt hoặc tới một trong các tài khoản ngân hàng của Baylabay.com và được thực hiện trong giờ làm việc của Baylabay.com. Giờ làm việc của Baylabay.com được quy định trong điều khoản A, mục 7 của Điều khoản sử dụng. Chi tiết về các quy định có liên quan tới ngày thanh toán được quy định trong điều khoản E của bản Điều khoản sử dụng – MUA VÉ MÁY BAY VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC.

21. Theo như quy định trong mục 20 ở trên, khi Baylabay.com cung cấp các hình thức thanh toán, Người sử dụng có thể chọn các hình thức thanh toán vé máy bay dưới đây:
• Thẻ tín dụng;
• Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Baylabay.com;
• Thanh toán qua các đơn vị cung cấp dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến
• Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Baylabay.com hoặc chi nhánh của các ngân hàng mà Baylabay.com có tài khoản;

22. Phù hợp với điều khoản C, mục 9 của Điều khoản sử dụng, Người sử dụng đồng ý là trước thời điểm vé đã được xuất xong, Baylabay.com không đảm rằng Giá vé như đã chỉ ra trong xác nhận ĐẶT CHỖ sẽ không thay đổi. Giá vé của các Hãng hàng không hoàn toàn có thể thay đổi. Người sử dụng chấp thuận rằng Giá vé có thể thay đổi trong các khoảng thời gian từ khi Người sử dụng nhận được xác nhận về việc ĐẶT CHỖ cho tới khi Người sử dụng thực hiện việc thanh toán. Người sử dụng cũng chấp thuận rằng Giá vé có thể thay đổi ngay cả trong khoảng thời gian sau khi Người sử dụng đã thanh toán cho ĐẶT CHỖ cho tới trước khi Baylabay.com thực hiện việc xuất vé điện tử.

23. Tại bất cứ giai đoạn nào trước khi Baylabay.com đã hoàn thành việc xuất vé, nếu Giá vé máy bay có thay đổi, Baylabay.com sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng bằng email hoặc điện thoại. Việc thông báo này sẽ chỉ thực hiện trong giờ làm việc của Baylabay.com. Khi nhận được thông báo về việc thay đổi Giá vé, Người sử dụng có quyền: Trả thêm tiền cho phần chênh lệch và tiếp tục thực hiện việc ĐẶT CHỖ; hoặc hủy việc ĐẶT CHỖ. Khi quyết định hủy việc ĐẶT CHỖ vì lý do Giá vé máy bay thay đổi, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ các khoản đã thanh toán cho Baylabay.com để thực hiện việc ĐẶT CHỖ này. Hãng hàng không là người chịu trách nhiệm về các nguyên nhân của việc thay đổi này.

24. Trong trường hợp Hãng hàng không có thay đổi về thời hạn xuất vé, Baylabay.com sẽ không bị buộc phải tuân theo thời hạn xuất vé đã thông báo cho Người sử dụng trước đó. Người sử dụng nếu đồng ý với thời hạn xuất vé mới cần tuân thủ các quy định về thời hạn xuất vé theo thời hạn mới. Nếu không đồng ý với thay đổi về thời hạn xuất vé mới, Người sử dụng có quyền hủy việc ĐẶT CHỖ. Không thanh toán trước thời hạn xuất vé mới đồng nghĩa với việc Người sử dụng đề nghị hủy ĐẶT CHỖ. Khi Người sử dụng hủy việc ĐẶT CHỖ toàn bộ các khoản mà Người sử dụng đã trả cho Baylabay.com để thực hiện việc ĐẶT CHỖ này sẽ được trả lại cho Người sử dụng. ĐẶT CHỖ sẽ được hủy phù hợp với khoản C, mục 9 của Điều khoản sử dụng.

25. Baylabay.comkhông chịu trách nhiệm về những việc xẩy ra, bao gồm cả những chi phí mà Người sử dụng đã bỏ ra để thực hiện việc ĐẶT CHỖ theo xác nhận ĐẶT CHỖ trước đó, mà nguyên nhân là do Người sử dụng đồng ý trả thêm khoản chênh lệch hoặc do Người sử dụng đồng ý hủy ĐẶT CHỖ trong trường hợp Hãng hàng không thay đổi Giá vé hoặc thay đổi thời hạn xuất vé. Điều khoản này không áp dụng với số tiền mà Người sử dụng đã thanh toán để thực hiện việc ĐẶT CHỖ trước thời điểm hủy việc ĐẶT CHỖ, khoản tiền đã trả này, theo điều khoản C, mục 9 của Điều khoản sử dụng, sẽ được hoàn lại toàn bộ cho Người sử dụng. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

26. Người sử dụng đồng ý rằng việc thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được thực hiện thông qua các phương thức sau:
• Thanh toán thông qua cổng thanh toán thanh toán trực tuyến mà Baylabay.com liên kết;
• Thanh toán thông qua các máy cà thẻ được cung cấp bởi các Ngân hàng;

27. Người sử dụng chịu trách nhiệm về việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình theo đúng các điều kiện mà Người sử dụng đã ký với công ty phát hành thẻ tín dụng. Baylabay.com không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về việc sử dụng thẻ tín dụng của Người sử dụng. Người sử dụng chịu trách nhiệm về độ tin cậy của các thông tin về thẻ tín dụng mà Người sử dụng cập nhật vào các biểu mẫu thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua vé máy bay. Bằng việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán, Người sử dụng đảm bảo rằng Người sử dụng là chủ sở hữu của thẻ tín dụng này hoặc chủ sở hữu thẻ tín dụng đã đồng ý cho Người sử dụng được phép dùng này. Trong trường hợp có nghi ngờ về sự chính xác của thông tin thẻ tín dụng hoặc về danh tính của chủ thẻ, Baylabay.com có quyền từ chối việc thanh toán bằng thẻ tín dụng và thông báo lại ngay cho Người sử dụng.

28. Người sử dụng đồng ý rằng việc cung cấp các thông tin về thẻ tín dụng cho Baylabay.com (Họ và Tên của chủ sở hữu, loại thẻ, số thẻ, thời gian hết hạn thẻ, mã CVV2/CV2) không đồng nghĩa với việc đơn vị phát hành thẻ sẽ đồng ý cho Người sử dụng thực hiện khoản thanh toán này. Baylabay.com không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thanh toán bị từ chối và sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng khi việc thanh toán bị từ chối. Trong trường hợp này, Người sử dụng có thể chọn các hình thức thanh toán khác.

29. Người sử dụng đồng ý rằng với việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, tài khoản thẻ tín dụng của Người sẽ dụng sẽ bị thu một khoản tương đương với Giá vé máy bay,Phí dịch vụ trả cho Baylabay.com và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có).

30. Bằng việc cung cấp các thông tin, Người sử dụng đồng ý dùng thẻ tín dụng để trả một số tiền tương đương với Giá vé máy bay cộng với Phí dịch vụ cho Baylabay.com và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có). Việc trả tiền này được hiểu là việc thanh toán cho vé máy bay theo ĐẶT CHỖ.

31. Việc xác thực thẻ tín dụng của Người sử dụng chỉ được thực hiện trong giờ làm việc của trung tâm hỗ trợ Baylabay.com. Quy định về giờ làm việc được chỉ ra trong khoản A, mục 7 của Điều khoản sử dụng. Trong trường hợp Người sử dụng thực hiện các YÊU CẦU ĐẶT VÉ và thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tiếp với các tư vấn viên của Baylabay.com, vé sẽ được xuất ngay nếu thẻ tín dụng được chấp thuận thanh toán. Trong trường hợp thẻ bị từ chối, tư vấn viên của Baylabay.com sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng.

32. Trong trường hợp việc ĐẶT CHỖ được thực hiện thông qua trung tâm hỗ trợ Baylabay.com và việc thanh toán bằng thẻ tín dụng được thực hiện thông qua một tư vấn viên của Baylabay.com, tư vấn viên của Baylabay.com sẽ gửi vé máy bay tới cho Người sử dụng nếu thẻ tín dụng được chấp thuận thanh toán. Trường hợp thẻ không được chấp thuận, tư vấn viên của Baylabay.com cũng sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng.

33. Baylabay.com sẽ ngay lập tức liên hệ với Người sử dụng trong trường hợp thiếu thông tin để xác thực thẻ tín dụng của Người sử dụng.

34. Trong trường hợp việc thanh toán bằng thẻ tín dụng không thực hiện được, Người sử dụng có thể chọn hình thức thanh toán khác hoặc hủy ĐẶT CHỖ trước thời hạn. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về các rủi ro có liên quan tới việc thanh toán bằng thẻ tín dụng bị từ chối.

35. Đồng ý thanh toán bằng thẻ tín dụng là hình thức thanh toán cho ĐẶT CHỖ. Tuy nhiên Baylabay.com khẳng định rằng việc này không đảm bảo rằng Giá vé sẽ không thay đổi. Hãng hàng không hoàn toàn có thể thay đổi Giá vé sau khi Người sử dụng đã đồng ý thực hiện việc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nếu có sự thay đổi về Giá vé trong khoảng thời gian từ sau thời điểm việc thanh toán bằng thẻ tín dụng đã được thực hiện cho tới trước khi vé được xuất, Người sử dụng có quyền quyết định theo quy định trong khoản C, mục 9 của Điều khoản sử dụng.

Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

36. Người sử dụng có thể sử dụng hình thức chuyển khoản để thanh toán nếu hình thức thanh toán này được chấp nhận trong các xác nhận về việc ĐẶT CHỖ. Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Người sử dụng sẽ nhận được các thông tin xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển khoản. Xác nhận từ ngân hàng này không có nghĩa là Baylabay.com đã nhận được tiền và không có nghĩa là hợp đồng vận chuyển đã được ký kết.

Thanh toán bằng tiền mặt

37. Người sử dụng có thể trả bằng tiền mặt tại các văn phòng của Baylabay.com. Người sử dụng cũng có thể trả bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại các ngân hàng mà ABAY.vn có tài khoản. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của ngân hàng, Người sử dụng có thể phải trả phí giao dịch theo quy định của từng ngân hàng. Thông tin về tài tài khoản ngân hàng của Baylabay.com có trong các xác nhận ĐẶT CHỖ.

Thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử

38. Người sử dụng có thể sử dụng hình thức thanh toán bằng ví điện tử. Trong các ĐẶT CHỖ, có một đường dẫn tới trang web để Người sử dụng có thể thực hiện việc thanh toán bằng ví điện tử. Để truy cập vào trang web này, Người sử dụng cần tuân theo các hướng dẫn trong các ĐẶT CHỖ.

39. Sau khi đã truy cập vào website, Người sử dụng cần tuân theo các quy định, thông báo và hướng dẫn của website.

40. Baylabay.com không phải là người quản lý trang web thanh toán thanh toán trực tuyến, do vậy Baylabay.com không chịu trách nhiệm về các việc có liên quan tới việc thanh toán bằng ví điện tử. Việc thanh toán bằng ví điện tử được thực hiện theo hợp đồng, thỏa thuận giữa Người sử dụng với bên cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Baylabay.com không chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót nào có liên quan tới việc thanh toán qua ví điện tử, bao gồm cả các sai sót xảy ra do Người sử dụng cung cấp thông tin không chính xác, không đầy khi thực hiện thanh toán.

41. Sau khi thực hiện việc thanh toán bằng ví điện tử, Người sử dụng sẽ nhận được một xác nhận về việc thanh toán đã thành công từ cổng thanh toán. Trong vòng tối đa 1 giờ kể từ khi thực hiện việc thanh toán, nếu Người sử dụng không nhận được xác nhận về việc thanh toán đã thành công, Người sử dụng cần liên lạc ngay với bên cung cấp dịch vụ thanh toán và Baylabay.com (Trong giờ làm việc của Trung tâm hỗ trợ Baylabay.com) để tìm cách giải quyết.

42. Thời điểm mà việc thanh toán đã thành công là thời điểm mà Baylabay.com đã nhận được xác nhận về việc Người sử dụng đã thanh toán từ cổng thanh toán trực tuyến.

Hủy đặt chỗ

43. Người sử dụng có thể hủy bỏ các ĐẶT CHỖ trong thời hạn mua vé, trước khi vé đã được xuất bằng cách liên lạc với Trung tâm hỗ trợ Baylabay.com trong giờ làm việc. Hủy ĐẶT CHỖ trước thời hạn mua vé sẽ không bị tính phí hủy.

44. Hãng hàng không có thể hủy các ĐẶT CHỖ trong thời hạn mua vé, trước khi vé đã được xuất vì một vài lý do từ phía Hãng hàng không hoặc trong các trường hợp bất khả kháng. Nếu trường hợp này xẩy ra, Trung tâm hỗ trợ Baylabay.com sẽ liên lạc ngay và thông báo cho Người sử dụng ngay trong giờ làm việc. Hình thức liên lạc bằng điện thoại hoăc email. Trong trường hợp này, Người sử dụng có quyền tạo các ĐẶT CHỖ mới. Baylabay.com không đảm bảo rằng các điều kiện trong các ĐẶT CHỖ mới sẽ giống như các điều kiện trong ĐẶT CHỖ đã bị hủy.

Hệ thống đang xử lý, quý khách vui lòng đợi trong giây lát...

Hotline: 0904 391 393 (Vp.HCM) - 084449 3388 - 0258.3525599 (Vp.Nha Trang)